Për ne


Per ne Wish by tech

Wish by Tech është shitore online e specializuar për shitjen e pajisjeve teknologjike si dhe aksesorëve.

INFORMATË: Bazuar në rekomandimet e Departamentit për Mbrojtjen e konsumatorit, nga Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë në Republikën e Kosovës, për klient:
WISH BY TECH SH.P.K., me numër unik identifikues të biznesit: 811406421, e regjistruar në Prishtinë, me numër kontaktues: +383 48 900 950, për çdo produkt të shitur ofron garancion dhe kuponin fiskal.

Stafi wishbytech.

Shumë vite përvojë nga fusha e Teknologjisë

Burimi i vetëm i dijes është përvoja. AE

Të dashur nga klientët

Sepse qëllimi ynë është që gjithmonë të ofrojë shërbime më të mira për klientët tanë.

Work Space

external
external

Adresa jonë

Adresa: wishbytech, Prishtine, Kosova

Numri: +383 48 900 950

Email: mail@wishbytech.com


Orari i dergesave

Hene - Shtune 9:00 deri 17:00

Shtune - 9:00 deri 14:00